Smältugnsgatan 2, 432 32 Varberg

info@ahbos.se

0706-58 06 84

Totalentreprenad Varberg

Totalentreprenad Varberg

Totalentreprenad är generellt sett en smidig och bekväm lösning vid stora arbeten. AH Bygg & Service har ett väl inarbetat nätverk av samarbetspartners och kan därför erbjuda totalentreprenad. De företag som vi samarbetar med delar vår syn på hög kvalitet och kundanpassade lösningar.

Totalentreprenad är en vanligt förekommande entreprenadform när framförallt omfattande byggprojekt, stora VVS-arbeten eller väganläggningar ska genomföras. När man talar om nyckelfärdiga hus så betyder det ofta att kunden beställt en totalentreprenad där han eller hon har inflytande på byggnationen men att en entreprenör tar hand om själva projektet och dess olika delar.

Vi rekommenderar att du ger tydlig information om vad du vill ha samt att allt finns med i avtal innan byggnationen påbörjas. På det viset löper arbetet i en totalentreprenad som smidigast.

En kontaktperson - Trygghet och bekvämlighet för dig som kund

Vi har nära samarbete andra företag i branschen och kan på så vis erbjuda dig en helhetslösning. Totalentreprenad betyder att vi ansvarar för allt i ditt byggprojekt – material, projektering, arbetet som vi utför själva samt de uppdrag som lejs ut till våra samarbetspartners.

Tänk på detta när du skriver kontrakt

En av de största fördelarna med att välja totalentreprenad är att det gör byggnationen enkel och trygg. För dig som kund betyder det att du skriver på ett enda avtal och att vi tar hand om resten. När du skriver kontrakt så bör veta hur många som arbetar med ditt byggprojekt och vad som är uppgjort med dem. Det kan ha betydelse vid eventuella problem och vid försäkringsärenden.

Totalentreprenad kan antingen betyda att du tecknar avtal med en husfabrikant eller med en byggmästare. I det första fallet så är det fabrikanten som har ansvar för ritningar, konstruktion, allt material samt allt arbete som ska genomföras. När du skriver kontrakt med en byggmästare så köper han eller hon allt material, men det är du som har ansvar för att regler följs.